سمپاشی زنبور atrk

21:56:05   شنبه, 04 خرداد 1398

سمپاشی زنبور header

زنبور ، میلیونها سال بر روی کره زمین بوده و گونه های مختلف زنبورها عمدتا منزوی بوده و فقط 5%  سمپاشی زنبور photo 2017 08 26 16 01 47زنبورها بصورت اجتماعی زندگی میکنند.                                                                 

هیچوقت زنبور را تحریک نکنید ، اگر درمواجه بازنبور دچار استرس شده و حرکات عصبی و آنی و سریعی از خود نشان دهید باعث تحریک بیشتر زنبور خواهید شد.

زنبور فقط از دود میترسد بنابراین در محل تجمع زنبور آتش روشن نکنید.

در صورت خوردن نیش زنبور ابتدا نیش را از بدن خارج و مقداری یخ روی محل نیش بگذارید.

اگر احساس تنگی نفس یا تپش قلب و یا آلرژی داشتید حتما به پزشک مراجعه کنید.