سوسک بزرگ در چه مکان هایی بیشتر دیده میشود؟ atrk

21:40:15   شنبه, 04 خرداد 1398

سوسک بزرگ در چه مکان هایی بیشتر دیده میشود؟ header

سوسك فاضلابى بعلت درشت بودن راحت تر ديده ميشود و قابل تشخيص است

سوسک بزرگ در چه مکان هایی بیشتر دیده میشود؟ commercial pest control 2


سوسك درشت معمولا در مكانهايى مثل زيرزمين گرم
موتور خانه ها
اتاق هاى كوره
مجراهاى گرمايش
فروشگاه هاى مواد غذايى
بيمارستان ها
ادارات
رستوران ها
تهيه غذاها
نانوايى ها
پروتئين ها
داخل لوله هاى فاضلاب
داخل چاه فاضلاب
زير برگ درختان

سوسك فاضلاب مثل بقيه جانداران براى زنده ماندن نياز به آب و غذا دارد
سوسك درشت از مواد داخل فاضلاب تغذيه ميكند و به نحوى پسماند فاضلاب را تجزيه ميكند
در فصول گرم بعلت افزايش جمعيت در منازل ديده ميشود
براى مبارزه با سوسك درشت علاوه بر سمپاشى بايد بهسازى محيط هم انجام شود تا مشكل منازل شما صد درصد برطرف شود
سوسك درشت براى جذب مواد ابتدا بزاقش را روى مواد غذايى ريخته و بعد تغذيه خود را شروع ميكند
سوسك آمريكايى ناقل ٣٠ نوع باكترى ميباشد
سوسك فاضلاب به سرعت خود را مخفى ميكند و از ديد خارج ميشود و با وجود جثه درشت در شكاف ها و درزها براحتى مخفى ميشود
فضولات سوسك درشت باعث آسم ميشود
سوسك فاضلاب يك ماده شيميايى بنام فرومون جمع كننده از خود توليد ميكند كه توسط آن همنوعانش را شناسايى ميكند و اين ماده باعث ميشود سوسك ها گروهى دور هم جمع شوند و به مراوده بپردازند
در صورت فراوانى سوسك در يك مكان بوى اين ماده توسط انسان قابل شناسايى ميشود
سوسك فاضلاب ماده ميتواند در طول يك سال شش الى نود كپسول تخم بگذارد كه هر كپسول شامل ١٦ تخم سوسك ميباشد
تخم ها در دماى بالاى ٢٠ درجه بارور شده و در فصل گرما معمولا به مكان هاى خنك مهاجرت ميكنند
سوسك بالغ در صورت نبود غذا تا دو ماه زنده ميماند

سمپاشى سوسك درشت بايد از بالا و از پشت بام شروع شده و در موتور خانه خاتمه يابد
درپوش هاى فاضلاب پشت بام را كنترل كنيد حتما منافذ فاضلاب درپوش و يا تورى داشته باشد
همين كار را در فاضلاب حياط و پاركينگ و موتور خانه انجام دهيد
حتما چاله آسانسور و اتاق آسانسور در پشت بام سمپاشى شود
بايد خروجى فاضلاب همه واحدها سمپاشى شود مخصوصا واحدهايى كه سكونت ندارند
حتما درب چاه فاضلاب و منافذش سمپاشى و تا دوهفته مشاعات شسته نشود
اگر در سقف كاذب سوسك درشت ديديد بدنبال نشستى رطوبت باشيد و تعمير كنيد وگرنه در عرض دو ماه سقفى پر از سوسك درشت خواهيد داشت
شركت سمپاشى مرواريد سم سوسك درشت را آماده كرده و براى همشهريان تهرانى با پيك به درب منزل ارسال ميكنيم