گرده افشانی

گرده افشانی فرآیندی است که در آن گرده ها از گل به گل دیگر توسط حیوانات و حشرات منتقل می شوند. در حقیقت بیش از 75 درصد کل گیاهان گلدار و همچنین 75 درصد محصولات زراعی برای تکمیل فرآیند گرده افشانی برای آنها به حشرات یا حیوانات تکیه می کنند.
بیشتر افراد فقط با شنیدن کلمه گرده افشانی به زنبورهای عسل فکر می کنند ، اما بسیاری از حشرات دیگر (به نام گرده افشان) وجود دارند که در انتقال گرده از جمله پروانه ها  ، سوسک ها ، زنبورها و مگس ها کمک می کنند.

مزایاو معایب سمپاشی حشرات(پارت سوم)

چرا گرده افشانی مهم است

از بین تمام جنبه های مفید حشرات ، گرده افشانی می تواند مهمترین باشد. این گیاهان را قادر می سازد تا تولید مثل ، حفظ تنوع ژنتیکی و تولید میوه به میزان کافی برای جذب دانه های خواربار جهت گسترش بیشتر جمعیت خود را انجام دهند.
گیاهان گلدار که به گرده افشانی تکیه می کنند ، اکسیژن موجود در بدن را نیز تولید می کنند. این بدان معنی است که بدون گرده افشان ، جمعیت گیاهان گلدار و متعاقباً میزان هوای تمیز و تنفس در نهایت با گذشت زمان کاهش می یابد. گیاهان گلدار همچنین به تصفیه آب ، جلوگیری از فرسایش خاک کمک می کنند و نقش اصلی در بازگشت رطوبت به جو به عنوان بخشی از چرخه آب هستند.
همانطور که مشاهده می کنید ، گرده افشان ها در کمک به محیط زیست ما در مسیر نگه داشتن بسیار مهم هستند. حال تصور کنید چه اتفاقی می افتد اگر جمعیت گرده افشان ها در سرتاسر جهان ناگهان با سرعتی سریع شروع به کاهش کنند. متأسفانه ، دقیقاً همان چیزی است که اتفاق می افتد.

مزایاو معایب سمپاشی حشرات(پارت سوم)

اختلال فروپاشی کلنی

در چند سال گذشته ، تعداد گرده افشان های حشرات در سراسر جهان به طرز چشمگیری کاهش یافته است. این پدیده Colony Collapse Disorder یا (CCD) تلقی شده است ، وضعیتی رخ می دهد که اکثر زنبورهای کارگر در کلنی زنبور عسل ناگهان ناپدید شوند. اگرچه هیچ عامل علتی واحدی در گسترش سریع CCD وجود ندارد ، اما تصور می شود که این نتیجه ترکیبی از بین رفتن زیستگاه ، آلودگی و استفاده از سموم دفع آفات در گیاهانی باشد که زنبورها و سایر گرده افشانی ها مکرر هستند.
سموم دفع آفات که برای کشتن و از بین بردن آفات از محصولات زراعی و باغی طراحی شده اند ، در واقع حشرات را می کشند که بطور طبیعی جمعیت آفت را کنترل می کنند. خوشبختانه ، مواردی وجود دارد که می توانید در خانه انجام دهید تا به جای آسیب رساندن به آنها ، به جذب گرده افشان کمک کنید.

مزایاو معایب سمپاشی حشرات(پارت سوم)

استفاده از سموم دفع آفات

برای کمک به محافظت از زنبورهای عسل و سایر گرده افشانها ، شرکت پاکان مروارید هرگز گیاهان یا گلهایی را که شکوفه می شوند اسپری نکنید. گیاهان گلدار گرده و شهد را برای گرده افشانها فراهم می کنند ، بنابراین اگر سموم دفع آفات لازم باشد ، در صورت عدم حضور فعال در گرده افشانی و گل ها در شکوفه بهترین استفاده را می کنند. همچنین مهم است که از محل سم زدایی سموم دفع آفات آگاهی داشته باشید. همیشه سعی کنید در معرض گرده افشان ها و سایر حیوانات وحشی و همچنین منابع غذایی و آب آنها را در معرض خطر قرار دهید.
اگر مشکل شدید باشد ، شرکت سمپاشی پاکان مروارید از صابون ایمن ، جایگزین سموم دفع آفات نیز استفاده خواهد کرد. صابون ایمن خاصیت حشره کش دارد ، به این معنی که آفات آزار دهنده را از بین می برد اما برای گرده افشان ها مضر نیست.

سمپاشی منازل و سمپاشی سوسک و ساس و انواع حشرات را به شرکت پاکان مروارید بسپارید این شرکت با داشتن نیروهای متخصص و باتجربه آماده سمپاشی منازل، محل کار میباشد. شما کافیست با این شماره تماس بگیرید. شرکت سمپاشی پاکان مروارید آماده همکاری با ارگانهای خصوصی و دولتی برای سمپاشی حشرات میباشد.