سمپاشی سوسک فاضلاب فوری و به صورت 24 ساعته توسط شرکت پاکان مروارید انجام می شود