شركت سمپاشى مرواريد سمى تهيه كرده كه در صورت تماس بالها،دستها و يا هر جاى بدن زنبور با اين سم بعد از يك دقيقه زنبور بميرد.
نحوه مصرف سم بعد از خريد از طريق واتس آپ يا تلگرام ٠٩١٩٢٠٠٤٠٩٦ به شما آموزش داده ميشود.
قيمت سم زنبور شركت سمپاشى مرواريد يكصد هزار تومان بوده و بايد قبل مصرف با ٢٠ ليتر آب مخلوط گردد. 
سم زنبور مرواريد كاملا تضمينى بوده و ما تاكنون براى تقريبا يكصد آپارتمان از اين سم استفاده كرده ايم.


موارد ايمنى را بايد در زمان مصرف سم زنبور رعايت كنيد.

 • 1. ابتدا سم باید از نظر سالم بودن آزمایش شود .
 • 2. نوع آفت و نوع سم مشخص شده باشد.
 • 3. برچسب آفتکش را مطالعه کنید و طبق دستورالعمل آن اقدام شود
 • 4. مطمئن شوید آفتی که می خواهید کنترل کنید در لیست روی برچسب ذکر شده باشد.
 • 5. مطمئن شوید گیاهی را که می خواهید سمپاشی کنید نیز در لیست روی برچسب ذکر شده باشد.
 • 6. آیا نیازی به لوازم حفاظتی خاص وجود دارد؟ (وسایل مورد نیاز سمپاشی مانند لباس کار – دستکش لاستیکی – عینک دوره دار و ماسک باید آماده گردد)
 • 7. ادوات مورد نیاز برای سمپاشی چیست؟
 • 8. آیا آفتکش فوق برای سایر گیاهان سمی است. در این صورت نیاز به جمع آوری یا پوشش آنهاست.
 • 9. در مورد زمان سمپاشی مطمئن شوید.
 • 10. فقط به میزان مورد نیاز آفتکش خریداری کنید. در صورت وجود مازاد و نگهداری طولانی مدت از اثر بخشی آن کاسته میشود.
 • 11. غذای حیوانات اهلی یا مخزن ماهیها را قبل از سمپاشی جابجا نموده و یا بپوشانید.
 • 12. سموم را برای راحتی کار سمپاشی با هم مخلوط نکنید.