گاهى اوقات منازل نوساز هم به اين مشكل دچار ميشوند و مايت گرد و غبار تمام منزل را فرا ميگيرد و به جز سمپاشى مايت حتما نياز به به سازى خانه هم خواهيم داشت. راجب مايت در قسمت سمپاشى مايت مقالات زيادى براى مطالعه قرار داديم.براى از بين بردن مايت نياز به سمپاشى و سم خارجى كنه كش داريم. ما براى حل مشكل شهروندان تهرانى و كل كشور سم مايت را تهيه و در اختيار شما قرار خواهيم داد. ارسال سم مايت به تمام نقاط ايران از طريق سامانه باربرى و پست امكانپذير است. ارسال سم مايت در تهران از طريق مراجعه حضورى به آدرس مترو فدك، خیابان مدنى شمالى، خیابان حيدرى، پلاک 10 و يا ارسال سم با پيك موتورى به منزل شما امكانپذير است. 
نحوه و طريقه مصرف سم مايت شركت مرواريد بعد از خريد از طريق واتس آپ و تلگرام براى شما ارسال خواهد شد. 


شماره ارتباطى ٠٩١٩٢٠٠٤٠٩٦
اين سم ضمانت يكسال را دارا ميباشد، خارجى بوده و هيچ خطرى براى انسان ندارد.