ازبین بردن افت درختان

مرداد 27, 1400

زمان سمپاشی انواع درختان

زمانی ک درختی می کارید انتظار این را دارید که بعد ازگذشت چند سال مراقبت و نگهداری، برگ های براق واز همه مهم تر میوه های […]