ازبین بردن شپش سر

مرداد 27, 1400

قویترین سم شپش کش سر

به حشراتی ریزی که ظاهر آنها بی بال و انگلی شکل است و تغذیه آنها هم از خون انسان می باشد شپش نام دارد، محل زندگی […]