سمپاشی مورچه

تیر 7, 1400

سمپاشی مورچه

این حشرات اجتماعی عضو گروه Hymenoptera (یک گروه دسته بندی حشرات) می باشند که زنبور عسل، وحشی و… نیز جز این دسته محسوب می شوند. مورچه […]