سمپاشی کک

مرداد 1, 1400

سم کک – خرید سم کک – فروش سم کک

کک کک ها حشرات کوچکی هستند که دارای گونه های مختلفی می باشند و برخلاف ساس ها می توانند با پریدن خیلی سریع جابجا شوند و […]
تیر 5, 1400

سمپاشی کک

کک ها غالبا از طریق راه رفتن جابه جا می شوند ولی قادر به جهیدن نیز هستند. کک در مدت دو هزارم ثانیه حدود 100 سانتی […]
تیر 5, 1400

ارزشيابي سطح حساسيت کک انسان

مقدمه کک یکی از مهم ترین انگل های خارجی انسان است که با خون خواری از انسان و انتقال بیماری های خطرناکی همچون طاعون می تواند طیفی […]