عملیات سمپاشی

تیر 5, 1400

در عملیات سمپاشی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

هدف از عملیات سمپاشی خانگی از بین بردن موجودات و جانوران چندش آور است که بسیاری از آلودگی ها و بیماری های مختلف و خطرناک را […]
تیر 5, 1400

در زمان کار با سموم آفت کش این نکات را رعایت کنید

استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی در زمان کار با انواع سموم آفت کش و حشرات موذی از نکات ایمنی در کاربرد با سموم آفت کش […]