سمپاشی سوسک ریز از اوایل سال یه صورت تخصصی با استفاده از سموم گازی و جامد انجام می شود. سوسک های کابینتی اغلب جزو دسته سوسک های ریز هستند که معمولا به انها سوسک آلمانی گفته می شود. این سوسک ها اغلب کمتر پرواز می کنند و ترجیح می دهند بیشتر بدوند. سوسک های ریز اغلب بدن سیاه یا تیره دارند و معمولا به صورت گروهی در خاک یا پای گلدان زندگی می کنند. این سوسک ها معمولا با شروع فصل سرما  تکثیر کمتری دارند اما به محیط های گرم مانند داخل منازل تمایل بیشتری دارند در نتیجه به دلیل وجود فضای گرم در زمستان همچنان به زاد و ولد خود ادامه می دهند. سمپاشی این سوسک ها برای جلوگیری از زاد و ولد مداوم با دیدن اولین نشانه ها آغاز می شود. سمپاشی سوسک ریز سیاه با استفاده از سموم ترکیبی گازی باید به صورتی باشد که برای تنفس انسان و به خصوص کودکان مضر نباشد. سوسک های ریز معمولا همه چیز خوارند در نتیجه در مکان هایی که معمولا مواد غذایی باشد به آن حمله می کنند. سمپاشی سوسک ریز آلمانی معمولا به صورت دوره ای در مناطق روستایی و شهری انجام می شود.

سمپاشی سوسک ریز

سمپاشی انواع سوسک ریز با استفاده از سموم خاص و ترکیبی انجام می شود. این سموم مدت بیشتری در محیط دوام دارند و اغلب گچی هستند. شرکت های بزرگ با استفاده از سال های تجربه در زمینه مبارزه با آفات معمولا این نوع سموم را بهتر می شناسند و به میزان مشخصی از هر کدام استفاده می کنند. گاها این سوسک ها در محیط های مانند لوله های فاضلاب زندگی می کنند در نتیجه آغاز سمپاشی باید از این نقاط باشد. سموم استفاده شده برای سوسک های ریز بستگی به نوع سیستم بدنی و دستگاه تنفسی و گوارشی آنها دارد.

سمپاشی انواع سوسک ریز

اغلب به دلیل باز بودن سیستم دفاعی و تنفسی این سوسک ها راحت تر به سموم گازی واکنش نشان می دهند. توجه کنید اندازه کوچک این سوسک ها باعث می شود به راحتی در هر مکانی مخفی شوند. اما سمپاشی مداوم آنها حتی تخم این سوسک ها را از بین می برد. در نظر داشته باشید برای سمپاشی سوسک ریز در ساختمان ها و منازل باید از شرکت هایی استفاده کنید که دارای تاییده بهداشت باشند. در محیط های بسته باید از سمومی استفاده شود که به انسان و حیوانات خانگی ضرر نمی زند. بهتر است برای سوسک های ریز کمتر از سموم خوراکی استفاده شود. سمپاشی تضمینی سوسک ریز معمولا در شرکت های دارای مجوز انجام می شود.

سمپاشی سوسک ریز کشاورزی

بی شک سوسک های ریز یکی از انواع آفات زمین های کشاورزی محسوب می شوند. این سوسک ها معمولا به ساقه خوشه ها و بوته ها آسیب می زنند در نتیجه باید در شروع فصل بهار سمپاشی سوسک ها آغاز شود. سمپاشی زمین های کشاورزی با استفاده از از سموم ترکیبی انجام می شود. سمپاشی سوسک ریز گلدان شباهت زیادی به سمپاشی زمین های کشاورزی دارد. بیشتر افراد برای جلوگیری از تکثیر این سوسک ها پس از شخم زدن زمین عملیات سمپاشی را آغاز می کنند. معمولا سمپاشی گلدان ها و گلخانه ها  به صورت ترکیبی با سایر سموم انجام می شود.

سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه

به دلیل وجود انبارغذ و مواد ریز در آشپزخانه بیشتر سوسک های ریز در این مکان یافت می شوند. تکثیر این موجودات معمولا در مکان هایی که غذا یافت می شود بیشتر است. برای خانه هایی که دارای سوسک ریز هستند سمپاشی باید از مکان هایی مانند آشپزخانه و سرویس بهداشتی آغاز شود. در این مکان ها سمپاشی باید به صورت مداوم انجام شود و تنها با یکبار سمپاشی امکان از بین بردن کل سوسک های ریز وجود ندارد. بیشتر تخم های این سوسک ها به سمپاشی مقاومت نشان می دهد در نتیجه برای از بین بردن آنها باید از سموم گچی و گازی به صورت ترکیبی در چند دوره استفاده کرد. سمپاشی سوسک ریز باید در مکان هایی انجام شود که امکان مخفی شدن و تغذیه این حشرات وجود داشته باشد. در مکان هایی که دام یا حیوانات خانگی نگهداری می شود سمپاشی سوسک ها باید به صورت مداوم انجام شود.