بهترین عامل برای دفع حشرات مزاحم عامل زیر است:

چگونه می توان به طور مداوم به دفع حشرات پرداخت؟

1 - یک اسپری حشره کش خوب داشته باشید:

دقت داشته باشید که باید با توجه به دستور العمل هایی که بر روی سموم دفع حشرات آمده است عمل کنید. برای استفاده از سموم دفع حشره ابتدا آن را تکان دهید، سپس آن را با فاصله (15 الی20 سانتی متر) دور از پوست و لباس های خود در ناحیه تجمع حشرات اسپری کنید. برخی اسپری ها بلافاصله و با قدرت تاثیر بسیار بالا عمل کرده و بلافاصله به نابودی حشرات می پردازند.

چگونه می توان به طور مداوم به دفع حشرات پرداخت؟

کار هایی را که نباید انجام دهید:

  • محافظت از جسم خود را هنگام دفع و سم پاشی حشرات در اولویت قراردهید. برای انجام این کار می توانید از کرم های مخصوصی که به بازار آمده اند استفاده کنید تا آسیبی به پوست و بدن شما وارد نشود.
  • اسپری های حشره کش را به هیچ وجه در تماس با پوست تحریک شده، آسیب روی دست، زخم و یا پوست آفتاب سوخته قرار نداده و آزمایش نکنید.
  • دقت داشته باشید که در مناطق محصور شده ای که هیچ گونه تهویه ای در آن ها وجود ندارد تا هوا جا به جا شود، از اسپری دفع حشرات استفاده نکنید. استفاده از اسپری در فضا های بسته می تواند موجب مشکلات تنفسی شود.
  • همواره برای از بین بردن حشرات مزاحم و موذی از بر ترین و قوی ترین اسپری های حشره کش با خطر کمتر استفاده کنید.
  • به هیچ وجه در از بین بردن حشرات پوست دست را مستقیما در معرض مواد حشره کش قرار ندهید؛ برای استفاده از حشره کش ها از دستکش مخصوص استفاده کنید.