مزایا و مضرات بسیاری در مورد کنترل آفات شیمیایی وجود دارد. در نظر گرفتن آنها یک كشاورز را قادر می سازد تا تعیین كند كه چه روش در كنترل آفات مختلف در مزارع یا باغ های خود مؤثر است.کنترل آفات شیمیایی به استفاده از مواد شیمیایی منجر به از بین بردن آفات می شود. به این مواد شیمیایی سموم دفع آفات گفته می شود.
کنترل آفات شیمیایی وسیله ای سریع برای کشتن آفات است. این مواد شیمیایی به شکلی تولید می شوند که به آنها امکان می دهد در کمترین زمان ممکن آفات را از بین ببرند. مواد شیمیایی وجود دارد که از تجدید حیات آفات جلوگیری می کند. استفاده از مواد شیمیایی می تواند به یک کشاورز کمک کند تا کل مواد آفت را تقریباً فوراً با استفاده از مواد شیمیایی موجود در محیط موجود توسط آفت از بین ببرد.

مزایا و معایب سمپاشی حشرات (پارت اول)

مزایا و معایب سمپاشی حشرات (پارت اول)