راهرو ها و اتاقها:

 • کف قابل شستشو، بدون فرو رفتگی، دارای شیب مناسب و تمیز باشد.
 • سقف باید صاف، بدون ترک خوردگی، تمیز و بدون فرورفتگی و دارای رنگ آمیزی مناسب باشد.
 • نور طبیعی یا مصنوعی طوری تامین شود که باعث ناراحتی چشم نگردد.
 • کپسول اطفا حریق جهت جلوگیری از حریق وجود داشته و پرسنل مربوطه آموزش لازم را ببینند.
 • تهویه ساختمان باید مناسب و کافی باشد.
 • کلیه پنجره ها باید مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد.
 • در ها و پنجره ها باید سالم و تمیز و بدون ترک خوردگی و شکستگی باشد.
 • سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در خوابگاه دیده شود.
 • اتاق ها مجهز به کمد و تخت، به تعداد کافی، سالم و تمیز باشد.
 • مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد ساکن در آن باشد.
 • پنجره اتاق دارای پرده مناسب و تمیز باشد.

سرویس های بهداشتی:

 • تهویه باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل توالت ی دستشویی سالم و عاری از بو باشد.
 • وسایل نو و روشنایی بدون نقص باشد.
 • کف باید بدون فرو رفتگی، دارای شیب مناسب و تمیز باشد.
 • سقف باید بدون شکاف و تمیز باشد.
 • ساختمان دیوار بیاد از جنس مقاوم، قابل شستشو و تمیز باشد.
 • در و پنجره ها و شیشه ها سالم و مجهز به توری سیمی ضدزنگ باشد.
 • شیر های برداشت آب و شیلنگ باید سالم و بدون نقص باشد.
 • از توالت و دستشویی صاف از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد استفاده شود.
 • تعداد سرویس های بهداشتی (توالت و دستشویی) متناسب با جمعیت ساکن باشد.
 • سیستم فاضلاب (از نظر گرفتگی لوله، سالم بودن لوله های فاضلاب، استفاده از سیفون و…) بهداشتی باشد و ضد عفونی روزانه انجام شود.
 • توالت ها دارای سطل زباله درپوش دار، تمیز، مناسب و مجهز به کیسه زباله باشد.
 • سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در سرویس بهداشتی دیده شود.

حمام

 • تعداد حمام ها باید به تعداد کافی و متناسب با جمعیت ساکن باشد.
 • کف بدون فرورفتگی، دارای شیب مناسب و همواره تمیز باشد.
 • سقف باید بدون شکاف و تمیز باشد.
 • دیوار باید از جنس مقاوم، قابل شستشو و تمیز باشد.
 • . حمام باید از وسایل روشنایی کافی و بدون نقص برخوردار باشد.
 • دوش ها و شیر های آب باید سالم و بدون چکه باشند.
 • تهویه باید به نحو مطلوب صورت گیرد و فضای حمام عاری از بو و بخارات باشد.
 • ضدعفونی دوش ها و محوطه حمام باید روزانه انجام شود.
 • سیستم فاضلاب (از نظر گرفتگی لوله، استفاده از سیفون، عدم پوسیدگی لوله های فاضلاب و…) بهداشتی باشد.
 • حمام ها دارای سطل زباله درپوش دار، تمیز و مناسب و مجهز به کیسه زباله باشد.
 • سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در حمام ها دیده شود.

آشپزخانه:

 • سقف و کف بدون فرورفتگی، قابل شستشو و همواره تمیز باشد.
 • ساختمان دیوار باید از جنس مقاوم قابل شستشو و همواره تمیز باشد.
 • تهویه به نحوی انجام گیرد که هوای داخل آشپزخانه سالم باشد.
 • پنجره ها باید مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد.
 • آشپزخانه باید از وسایل کافی و بدون نقص برخوردار باشد.
 • از سطل های زباله درپوش دار مناسب با کیسه پلاستیکی در آشپزخانه استفاده شود.
 • شیر های آب باید سالم و بدون چکه باشند.
 • سیستم فاضلاب (از نظر گرفتگی لوله، استفاده از سیفون، عدم پوسیدگی لوله های فاضلاب و…) بهداشتی باشد.
 • ضدعفونی محیط آشپزخانه به طور روزانه انجام شود.
 • وسایل پخت مناسب و همواره تمیز باشد.
 • سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در آشپزخانه دیده شود.
 • یخچال به تعداد کافی و مناسب که همواره تمیز بوده وجود داشته باشد.
 • ظرفشویی به تعداد کافی، سالم و مناسب باشد.
 • از آب سردکن به تعداد کافی، سالم، تمیز و مناسب استفاده شود.

سیستم جمع آوری زباله:

 • از سطل زباله مناسب، درپوش دار و تمیز استفاده شود
 • تفکیک زباله صورت گیرد. (زباله خشک شامل، نان خشک، مواد پلاستیکی، کاغذ، فلزات و… از زباله تر جدا شود).
 • سطل زباله مجهز به کیسه زباله باشد.
 • انبار موقت جمع آوری زباله مناسب، قابل شستشو و دارای شیب مناسب باشد.
 • انبار موقت زباله روزانه نظافت و ضدعفونی شود.
 • ریخت و پاش در اطراف انبار موقت زباله نباید وجود داشته باشد.
 • تعداد سطل زباله و انبار موقت زباله متناسب با حجم زباله باشد.
 • زباله ها از محل جمع آوری و انبار موقت زباله، روزانه حمل و از محوطه خارج گردد.