سوسک بزرگ در چه مکان هایی بیشتر دیده میشود؟

 • سوسک درشت معمولا در مکان هایى مثل زیرزمین گرم
 • موتور خانه ها
 • اتاق هاى کوره
 • مجراهاى گرمایش
 • فروشگاه هاى مواد غذایى
 • بیمارستان ها
 • ادارات
 • رستوران ها
 • تهیه غذاها
 • نانوایى ها
 • پروتیین ها
 • داخل لوله هاى فاضلاب
 • داخل چاه فاضلاب
 • زیر برگ درختان

سوسک فاضلاب مثل بقیه جانداران براى زنده ماندن نیاز به آب و غذا دارد.

سوسک درشت از مواد داخل فاضلاب تغذیه میکند و به نحوى پسماند فاضلاب را تجزیه می کند

در فصول گرم به علت افزایش جمعیت در منازل دیده می شود

براى مبارزه با سوسک درشت علاوه بر سمپاشى باید بهسازى محیط هم انجام شود تا مشکل منازل شما صد درصد برطرف شود.

سوسک درشت براى جذب مواد ابتدا بزاقش را روى مواد غذایى ریخته و بعد تغذیه خود را شروع می کند.

سوسک آمریکایى ناقل 30 نوع باکترى می باشد.

سوسک فاضلاب به سرعت خود را مخفى می کند و از دید خارج می شود و با وجود جثه درشت در شکاف ها و درز ها براحتى مخفى می شود.

فضولات سوسک درشت باعث آسم می شود.

سوسک فاضلاب یک ماده شیمیایى بنام فرومون جمع کننده از خود تولید می کند که توسط آن همنوع هایش را شناسایى می کند و این ماده باعث می شود سوسک ها گروهى دور هم جمع شوند و به مراوده بپردازند

در صورت فراوانى سوسک در یک مکان بوى این ماده توسط انسان قابل شناسایى می شود.

سوسک فاضلاب ماده میتواند در طول یک سال شش الى نود کپسول تخم بگذارد که هر کپسول شامل 16 تخم سوسک می باشد.

تخم ها در دماى بالاى 20 درجه بارور شده و در فصل گرما معمولا به مکان هاى خنک مهاجرت می کنند.

سوسک بالغ در صورت نبود غذا تا دو ماه زنده می ماند.

سوسک بزرگ, big blattidae

سمپاشى سوسک درشت باید از بالا و از پشت بام شروع شده و در موتور خانه خاتمه یابد.

درپوش هاى فاضلاب پشت بام را کنترل کنید حتما منافذ فاضلاب درپوش و یا تورى داشته باشد.

همین کار را در فاضلاب حیاط و پارکینگ و موتور خانه انجام دهید.

حتما چاله آسانسور و اتاق آسانسور در پشت بام سمپاشى شود.

باید خروجى فاضلاب همه واحد ها سمپاشى شود مخصوصا واحدهایى که سکونت ندارند.

حتما درب چاه فاضلاب و منافذش سمپاشى و تا دوهفته مشاعات شسته نشود.

اگر در سقف کاذب سوسک درشت دیدید بدنبال نشستى رطوبت باشید و تعمیر کنید وگرنه در عرض دو ماه سقفى پر از سوسک درشت خواهید داشت.

شرکت سمپاشى مروارید سم سوسک درشت را آماده کرده و براى همشهریان تهرانى با پیک به درب منزل ارسال می کنیم.