مارمولک
مارمولک ها جانورانی مفید برای محیط زیست محسوب میشوند
مارمولک از حشرات تغذیه میکند
مارمولک سمی در ایران وجود ندارد
برای گرفتن مارمولک از چسب موش میتوانید استفاده کنید
مارمولک عمدتا از پشه ها تغذیه میکند بنابراین نصب توری در منازل و استفاده از اسپری حشره کش میتواند منجر به کمبود غذای مارمولک و نهایتا ترک منزل توسط این جانور شود
ولی اگر هم پشه و هم مارمولک در منزل دارید واسپری کردن هم جوابگو نبوده حتما جهت مشاوره با ما تماس بگیرید