مارمولک

مارمولک, lizard

مارمولک ها جانورانی مفید برای محیط زیست محسوب می شوند.

مارمولک از حشرات تغذیه می کند.

مارمولک سمی در ایران وجود ندارد.

برای گرفتن مارمولک از چسب موش می توانید استفاده کنید.

مارمولک عمدتا از پشه ها تغذیه می کند بنابراین نصب توری در منازل و استفاده از اسپری حشره کش میتواند منجر به کمبود غذای مارمولک و نهایتا ترک منزل توسط این جانور شود.

ولی اگر هم پشه و هم مارمولک در منزل دارید و اسپری کردن هم جوابگو نبوده حتما جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن تماس با ما 09192004096