مایت ها به عنوان آفت های روی علف های هرز نیز شناخته می شوند و جز طبقه arachnid هستند بنابراین خویشاوند عنکبوت ها و کنه ها هستند. مایت ها آفتی در بیشتر محصولات کشاورزی هستند. ظرفیت باروری حشره مایت ها به آن ها این امکان را می دهد که در مدت زمان کوتاهی آسیب زیادی وارد نمایند. در بسیاری از محصولات حفاظت شده دو گونه خالدار Tetranychus urticae جز مهم ترین آفت ها هستند. در محصولات زراعی گونه های دیگر نیز می توانند باعث آسیب شوند.

شناسایی و چرخه زندگی مایت ها

جمعیت مایت ها می تواند به سرعت در شرایط مناسب رشد کند (گرم با باد کم مورد علاقه ان ها می باشد) ، می توان آنها را با نوارهایی که روی برگ گیاهان ایجاد می کنند شناسایی نمود. متاسفانه وقتی متوجه می شوید که کنترل جمعیتشان دیگر سخت است.

مایت ها در پنج مرحله به بلوغ می رسند :

  • تخم مرغ
  • لارو
  • قرنیه (مرحله 1)
  • قرنیه (مرحله 2)
  • بلوغ

طول عمر یک چرخه حیات مایت به شدت بستگی به شرایط محیطی دارد که دما عامل اصلی این تغییر پذیری می باشد. یک نسل در صورت وجود شرایط مطلوب می تواند در عرض یک هفته بالغ شود.

علائم و نشانه های مایت ها

سمپاشی مایت

مایت ها با مکیدن محتویات سلول از برگ ها به گیاهان آسیب می زنند و این آسیب بر روی برگ درختان نمایان می شود. آسیب شدید بیشتر می توناد منجر به برانگیختگی برگی شود که ممکن است منجر به زرد شدن برگ و افتادن ان ها شود. کاهش قطر برگ برگ بروز سوختگی در نور را افزایش می دهد و به طور منفی بر روی هر دو مرحله رویشی و گیاهی تاثیر می گذارند. برگ هایی که تغییر رنگ داده اند و برگ هایی که نوک آنها از بین رفته اند جز نشانه های حشره مایت می باشند و زمانی متوجه خواهید شد که دیگر مقابله با آن ها دشوار است و در تمام شاخ و برگ های گیاه دیده می شوند.

کنترل و مدیریت مایت ها

بهداشت ، محیط رو به رشد مایت ها را به طورکامل کنترل می کند. این کار شامل شستن تمام قسمت های آلوده از حشره ، انتخاب ترکیبات مناسب آلی خاک و بررسی گیاهان برای حضور مایت قبل از کاشت می شود.