کنه

کنه, tick

کنه ها به 3 دسته تقسیم می شوند:

  1.  کنه های گیاهخوار که در سطح گیاه تخم گذاری می کنند.
  2.  کنه های شکارگر و خاکزی که در خاک تخم گذاری انجام می دهند.
  3.  کنه های انگل که در سطح بدن میزبان تخم گذاری می کنند.

کنه ها به دو خانواده کنه های سخت و کنه های نرم تقسیم می شوند.

کنه ها دارای 4 جفت دست و پا هستند.

کنه های بندپایان انگلی کوچک از خون سایر جانوران تغذیه می کنند.

کنه ها پاییز و زمستان استراحت می کنند.

تب کریمه کنگو:

اولین بار در 1944 در کریمه کنگو شناخته شد.

این بیماری ویروسی توسط نوعی کنه انتقال پیدا میکند که توسط تماس مستقیم با خون یا گوشت آلوده دام به انسان منتقل می شود.

علایم تب کنگو:

  • شبیه سرما خوردگی با علایم خفیف که سریعا شدت پیدا می کند.
  • برای جلوگیری از ابتلا به تب کنگو گوشت بدون مهر و مجوز دامپزشکی نخرید و حتما گوشت را قبل مصرف داخل فریزر قرار دهید.