با شروع فصل گرما شاهد حضور سوسك آمريكايى در منازل هستيم. راجب سوسك درشت در قسمت سمپاشى سوسك درشت مقالات زيادى براى مطالعه قرار داديم. براى از بين بردن سوسك درشت نياز به سمپاشى و سم خارجى سوسك فاضلاب داريم. ما براى حل مشكل شهروندان تهرانى و كل كشور سم سوسك درشت را تهيه و در اختيار شما قرار خواهيم داد. ارسال سم سوسك درشت به تمام نقاط ايران از طريق سامانه باربرى و پست امكانپذير است. 
ارسال سم سوسك فاضلاب در تهران از طريق مراجعه حضورى به آدرس مترو فدك خ مدنى شمالى خ حيدرى پ ده و يا ارسال سم با پيك موتورى به منزل شما امكانپذير است. نحوه و طريقه مصرف سم سوسك درشت شركت مرواريد بعد از خريد از طريق واتس آپ و تلگرام براى شما ارسال خواهد شد.
شماره ارتباطى ٠٩١٩٢٠٠٤٠٩٦
اين سم ضمانت يكسال را دارا ميباشد، خارجى بوده و هيچ خطرى براى انسان ندارد.