در فصول گرم پرندگان شروع بزاد و ولد و تخم گذارى و لانه سازى ميكنند. اگر پرنده اى در بالكن و يا سقف كاذب منزل شما لانه بسازد ، بعد از مدتى شاهد حضور كنه كبوتر در منزل خواهيد بود.

راجب كنه كبوتر در قسمت سمپاشى كنه مقالات زيادى براى مطالعه قرار داديم. براى از بين بردن كنه پرندگان و ماكيان نياز به سمپاشى و سم خارجى كنه كش داريم. ما براى حل مشكل شهروندان تهرانى و كل كشور سم كنه ماكيان را تهيه و در اختيار شما قرار خواهيم داد. ارسال سم كنه كبوتر به تمام نقاط ايران از طريق سامانه باربرى و پست امكانپذير است. ارسال سم كنه كبوتر در تهران از طريق مراجعه حضورى به آدرس مترو فدك خ مدنى شمالى خ حيدرى پ ده و يا ارسال سم با پيك موتورى به منزل شما امكانپذير است.
نحوه و طريقه مصرف سم كنه كش شركت مرواريد بعد از خريد از طريق واتس آپ و تلگرام براى شما ارسال خواهد شد. 
شماره ارتباطى ٠٩١٩٢٠٠٤٠٩٦
اين سم ضمانت يكسال را دارا ميباشد ، خارجى بوده و هيچ خطرى براى انسان ندارد.

sale tick poison, فروش سم کنه