سوسك آلمانى داريم. ما براى حل مشكل شهروندان تهرانى و كل كشور سم سوسك ريز را تهيه و در اختيار شما قرار خواهيم داد. ارسال سم سوسك ريز به تمام نقاط ايران از طريق سامانه باربرى و پست امكانپذير است . ارسال سم سوسك آشپزخانه در تهران از طريق مراجعه حضورى به آدرس مترو فدك، خیابان فدک مدنى شمالى، خیابان حيدرى پلاک10 و يا ارسال سم با پيك موتورى به منزل شما امكانپذير است.
نحوه و طريقه مصرف سم سوسك آلمانى شركت مرواريد بعد از خريد از طريق واتس آپ و تلگرام براى شما ارسال خواهد شد.
شماره ارتباطى ٠٩١٩٢٠٠٤٠٩٦
اين سم ضمانت يكسال را دارا ميباشد، خارجى بوده و هيچ خطرى براى انسان ندارد.

sale-small blattidae poison،فروش سم سوسک ریز