توسط لباس ، كيف، چمدان ،ساك ورزشى ،وسايل دسته دو چوبى و يا فرد الوده اى از مكان الوده به ساس

چه چيزى براى ساس تخت خوابى در داخل منزل شما جذاب است ؟
دماى بين ١٠ الى ٣٠ درجه بهترين دما براى رشد و تخم گذارى ساس و تعداد افرادى كه داخل منزل ميخوابن بيشتر باشن تا خون بيشترى براى ساس ها در دسترس باشد

چطور ميتونيم از دست ساس خلاص شيم ؟

با يك تماس ، با شركت سمپاشى مرواريد كارشناس حشره شناس سوالاتى از شما ميپرسد تا تشخيص بدهند كه حشره ساس در منزل شما وجود دارد يا خير ، در صورت وجود ساس بايد منزل شما سمپاشى شود و دو الى سه روز فردى در منزل نباشد

ساس چيست ؟

ساس تخت خواب چگونه وارد منزل شما ميشود؟  bed bug up close

حشره اى است به اندازه يك الى ٥ ميليمتر قهوه اى روشن (ساس بدون تغذيه )و قهوه اى تيره اگر از خون انسان تغذيه كند ، ساس ها شب هنگام بيشتر فعال ان ، و روزها اكثرا در مخفيگاهشون استراحت و تخم گذارى ميكنند
گزش ساس و تغذيه خون انسان توسط ساس حداكثر ٥ دقيقه زمان ميبرد

ساس از كجا مياد ؟

توسط افراد شاغل ،دانشجو ، سرباز ( بطور كلى كسى كه در محل كارش فرد يا افرادى شب كارن و در ان محل شبها استراحت ميكنند ) به داخل منزل خودتون و يا فردى كه بعنوان مهمان (سرباز ،دانشجو ، زائر ، مسافر و كارگر و بطور كلى فردى كه از مكانى الوده به ساس ) وارد منزل شما ميشود بنابراين ساس نه از (گلدون ، فاضلاب، كود ،پنجره و ...) وارد منزل شما نميشود و پرواز هم نميكند

 

كشتن ساس با گوگرد موثر است ؟

از بين بردن ساس با گوگرد كارى بيهوده و غيرمجاز ، سوزاندن گوگرد بصورت پودر يا قرص براى از بين بردن ساس كارى غير اصولى و از نظر وزارت بهداشت غير مجاز اعلام شده است ،زيرا در آپارتمان ها باعث مسموميت و حتى مرگ افراد خردسال و سالخورده ساكن در منزل شده و جدا از اين مساله گوگرد بهيچ عنوان ساس را نميكشد و در بعضى موارد تا ماه ها بوى گوگرد در منزل باقى مانده و بسختى از بين ميرود
براى از بين بردن بوى گوگرد منزلتان با كارشناس شركت سمپاشى مرواريد تماس بگيريد

آيا ساس پرواز ميكند ؟

ساس بال ندارد بنابراين پروازى هم در كار نيست

ساس با يك مرحله سمپاشى از بين ميرود ؟

در صورتى كه سطح آلودگى ساس منزل شما كم باشد و تخم ساس در منزل شما ديده نشود با يك مرحله سمپاشى ابقايى ساس از بين ميرود ولى اگر تعداد ساس زياد باشد و داخل لوازم چوبى منزل تخم ساس ديده شود حتما بايد ١٥ روز بعد يك مرحله ديگر منزل سمپاشى شود
اگر كف منزل پاركت بوده و ديوارها كاغذ ديوارى باشه و ديوار كوب چوبى داشته باشيد براى از بين بردن ساس ممكن است نياز به ٣ مرحله سمپاشى ساس داشته باشيد
با آبجوش ميتوان ساس را از بين برد ؟
خير بطور كامل ساس منزل شما با گرفتن آبجوش رو وسايل منزل از بين نميرود ولى ساس داخل لباس و ملحفه و پارچه ها را ميتوان با شستن در دماى ٧٠ درجه بمدت ٢٠ دقيقه از بين برد

ساس از حيوانات و پرندگان تغذيه ميكند ؟
حدالامكان ساس در محل زندگى انسان و از خون انسان تغذيه ميكند ولى در نبود انسان بسراغ ديگر جانوران خونگرم ميرود و از خونشان تغذيه ميكند

ساس ناقل ايدز و هپاتيت است ؟


خير بهيچ عنوان ساس ناقل بيمارى نيست فقط در بعضى نقاط كه بيش از حد آلوده به ساس بوده گزارش كم خونى داده شده ولى در منزل باعث خارش پوست انسان و بى خوابى افراد منزل ميشود

ديده شده در منزلى شش نفر سكونت داشته ولى هيچكدام گزارشى از گزش شبانه ساس و خارش پوست نداشتند منتها در بازرسى منزل توده هاى بسيار زيادى از ساس در نقاط مختلف منزل مشاهده شده است