قابل توجه شما سروران گرامی هر اندازه بهداشت را رعایت کنید ممکن است به شپش سر مبتلا شوید و ابتلا به شپش سر ارتباطی به تمیزی و استحمام روزانه ندارد. جهت درمان شپش داروهایی برای شستشوی موها، موجود است این مواد شپش ها را می کشند اما تخم های آنها را از بین نمیبرند. پس از مدتی شپش نسبت به این نوع مواد مقاوم شده و این داروها دیگر تاثیری بر روی موی سر شما نخواهند داشت متاسفانه این مواد کاملا شیمیایی و سمی بوده و آسیب جدی به پوست و موی سر وارد میکند . توجه کنید! اگر شپش سر را درمان نکنید در آینده موجب بیماری میگردد، برای نابودی آن هرچه سریعتر اقدام به سمپاشی شپش کنید.
شپش ناقل 3 بیماري مهم تیفوس اپیدمیک ، تب خندق و تب راجعه است. در مورد دو بیماري تیفوس اپیدمیک و تب خندق عوامل بیماری زا پس از خونخواري شپش، خود را به سلولهاي جداره روده شپش رسانده و پس از تکثیر تزایدي باعث پارگی سلولها شده و بدین ترتیب عوامل بیماری زا با مدفوع شپش به بیرون راه یافته و در نهایت آلوده شدن محل نیش شپش با مدفوع آن باعث می شود که عامل بیماری زا ي موجود در مدفوع وارد بدن انسان شود و ایجاد بیماري می نماید .


نقش بیماري زایی شپش


شپش ها می توانند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای انسان بیماری زا واقع شوند . بطورمستقیم نیش شپش ها باعث بروز پاپول کوچک کهیر مانند می شود که داراي خارش بوده وهمین امر آلودگی ثانوي محل نیش شپش ها را در اثر باکتریها یا قارچ ها تسهیل می نماید.و این ضایعات ممکن است به زرد زخم تبدیل شوند .نقش بیماری زایی غیر مستقیم شپش در پزشکی بیشتر است چون شپش می تواند ناقل عوامل بیماری زایی باشد که در انسان بیماریهاي خطرناکی را ایجاد می نمایند .


مشخصات زیستی و سیر تکاملی شپش ها 


شپش انگل اختصاصی انسان بوده و خونخوار می باشد و در روز دو یا سه بار از خون انسان به کمک نیش خود تغذیه می کند، چرخه زندگی شپش شامل سه مرحله تخم، لارو(نمف)وبالغ میباشد. شپش سر در لابلاي موهاي سر زندگی می کند وداراي 6 پا است وطوري خلق شده است که قادر به چنگ زدن به مو باشد ولی توانایی پریدن ندارد. شپش ماده بالغ طی عمر حدودا یک ماهه خود ، روزانه 4تا 6تخم می گذارد این تخمها در یک کپسول بسیار چسبناك قرار گرفته اند واز فاصله تقریبا 5میلیمترى ریشه مو به ساقه مو میچسبدو به راحتى جدا نمیشود

اهمیت بهداشتی برای سمپاشی شپش ها


آلودگی به شپش علاوه بر ایجاد مشکلات روانی براي دانش آموزان و خانواده آنها ،میتواند موجب ایجاد اختلالات جسمی و بیماريهاي ثانویه از قبیل تیفوس ،اپیدمیک و تب راجعه شود.
بزرگترین مشکل روانی آن ایجاد حس مشمئزکننده اي است که در دوستان و اطرافیان فرد مبتلا به وجود آمده و به مختل شدن روابط بین فردي می انجامد. با انجام به موقع سمپاشی شپش می توانید محیط خود را از این حشره حفظ نمایید.

انواع شپش انسان 


1-شپش سر:(Pediculus humanus capitis )
این شپش به رنگ خاکستري بوده و بدن آن مسطح می باشد . سر این شپش مخروطی وداراي دو چشم ساده و برجسته است . اندازه متوسط آن 1.3میلیمتر می باشد . شپش سرمعمولا تخم هاي خود را به موهاي سر می چسباند .
2-شپش بدن: (Pediculus humanus corporis)
این شپش نیز تقریبا" هم شکل شپش سر بوده با این تفاوت که اندازه آنها نسبت به شپش سر بزرگتر و حدود 3میلیمتر می باشد شپش بدن بیشتر روي لباس ها بوده و براي تغذیه ، خود را به نازکترین سمت بدن می رساند و تخم هاي خود را روي تار و پود لباس می چسباند .
3-شپش عانه: (Phitirus pubis)
رنگ این شپش هم خاکستري بوده و سر آن در یک فرو رفتگی موجود در سینه قرار دارد .اندازه آن بین 1تا 1/5میلیمتر می باشد.

تخم شپش بیضی شکل بوده و به ساقه مو در فاصله 5 میلیمیتری چسبده و عمدتا در گیجگاهها، بالای گوش ها و پشت گردن دیده میشود و به راحتی جدا نمی شود.

 

نکات مهم در مورد شناسائی افراد آلوده به شپش

بالا بردن آگاهی هاي بهداشتی خانواده ها در هر جامعه مهمترین نقش را در تشخیص به موقع و درمان سریع افراد مبتلا دارد. معلمین و مربیان مدارس و مهدکودکها، نقش بسیار مهمی درشناسایی مخازن اصلی آلودگی دارند لذا آموزش راه هاي شناسائی آلودگی به شپش به آنها ، نقش بسزایی در کاهش موارد ابتلا دارد.
شپش سر عمدتاً در موهاي عقب و پشت گردن و بالاي گوش زندگی کرده و تخم گذاري می کند ، لذا در هنگام تشخیص شپش توجه به این نواحی ، کمک می کند.
در صورت وجود غدد لنفاوي متورم و دردناك در نواحی پس سر و پشت گوش ها احتمال آلودگی به شپش سر وجود دارد.

علائم ابتلا به شپش سر 

1-مشاهده (تخم شپش) بخصوص برروي موهاي عقب و بالاي گوش و پشت گردن
2-وجود خارش شدید سر ناشی از خونخواري شپش
3-مشاهده تعداد زیاد شپش بالغ برروي موها، موهاي خشک و زبر که قابل شانه کردن نیست.
4-التهاب و تورم در ناحیه ریشه مو بدلیل خاراندن شدید
5-بزرگ و حساس شدن غدد لنفاوي پشت گوش و پشت سر و گردن
اکثر افرادی که شپش سر دارند به آلودگی های ثانویه باکتریایی و قارچی ممکن است دچار شوند . آلودگی اگر به مدت طولانی ادامه یابد ، احتمال گسترش آن به قسمت هاي دیگر بدن وجود دارد