نکات سمپاشی

تیر 7, 1400

مراحل کار شرکت سمپاشی در انجام سمپاشی چیست؟

برای از بین بردن کامل حشرات و آفات و ریشه کن کردن آن ها و جلوگیری از ورود مجدد این حشرات موذی بهتر است از شرکت […]
تیر 5, 1400

سمپاشی شپش

شپش ها می توانند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای انسان بیماری زا واقع شوند. به طورمستقیم نیش شپش ها باعث بروز پا پول کوچک […]
تیر 5, 1400

در زمان کار با سموم آفت کش این نکات را رعایت کنید

استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی در زمان کار با انواع سموم آفت کش و حشرات موذی از نکات ایمنی در کاربرد با سموم آفت کش […]