خرید سم سوسک درشت

تیر 28, 1400

سم سوسک درشت – خرید سم سوسک درشت – فروش سم سوسک درشت

سوسک درشت سوسک های درشت معمولا سوسک های آمریکایی و یا آلمانی هستند. این نوع سوسک بالغ 50-35 میلی متر طول دارد و به رنگ قهوه […]